NOTE: Online quotes now available due to covid restrictions.

 06-20435823

Eis uw teveel betaalde rente terug!

Voor alle ondernemers die over hun rekening-courant krediet te hoge rentes betaalden aan ABN AMRO.

Doe mee met de massaclaim en eis terug wat teveel is berekend door de bank!

 Eis tot duizenden euro's teveel betaalde rente terug

 Vorm met 1000-en andere ondernemers een vuist tegen de ABN AMRO

 Geef het juridische proces uit handen maar deel mee in de schadevergoeding

 Doe direct mee met de claim

Beantwoord onderstaande vragen om u aan te melden:
Heeft of had u een rekening-courantkrediet bij ABN AMRO?
Ja
Nee

 We delen uw gegevens niet met derden

Bekend van Kassa

Frank Jansen, voorzitter van Stichting Shureluck, werd recent op TV bij Kassa uitgenodigd om de woekerrentes, die ABN AMRO ondernemers verplicht te betalen, verder toe te lichten.


Neem deel aan de massaclaim in 3 stappen...

 

1 - Meld uzelf aan via deze pagina

Beantwoord de vragen en vul het formulier in.

2 - Wij nemen digitaal contact met u op

We zullen u vragen de juiste documenten aan te leveren voor het proces.

3 - Wij doen het proces en u ontvangt bij succes uw geld

U ontvangt bij succes duizenden euro's terug die u teveel heeft betaald.

Uw jurist financieel recht: Frank Jansen

7+ jaar jurist financieel recht. Kennis van de financiële sector, de banken wereld en een goed gevoel voor rechtvaardigheid. 

In 2019 keek ik vol verbazing naar de rente die ABN AMRO mij als ondernemer in rekening bracht. De hoogte van deze rente was namelijk sinds 2008 niet meer aangepast terwijl de marktrente, waartegen de bank zelf geld kan lenen om het weer aan ondernemers uit te lenen, fors was gedaald. De daling van de marktrente heeft ABN AMRO in eigen zak gestoken: Ikzelf en vele andere ondernemers zijn hierdoor duizenden euro’s aan rentevoordeel misgelopen.

Nu organiseer ik een massaclaim om samen met zoveel mogelijk ondernemers een vuist te maken tegen de bank en te eisen waar we recht op hebben.

Voordelen van de massaclaim via Stichting Shureluck

​  Samen staan we sterker (zeker tegen een bank)

  Geen risico op torenhoge juridische kosten

  ​​U levert eenmalig de juiste documenten aan, het proces organiseren wij.

"Een Consument met een rekening-courantkrediet bij ABN AMRO kreeg via Kifid 1.000-en euro’s terug!..". Als een Consument mag verwachten dat de te betalen rente meebeweegt met de marktrente, waarom zou een ondernemer dat dan niet mogen verwachten?"

Dit zijn de voorwaarden: 

  • ​​Wij willen 2,500 ondernemers aantrekken om het budget te creëren voor het starten en volhouden van de procedure;
  • ​​​​Bij succes ontvangt Stichting Shureluck 12,5% van het bereikte resultaat; 87,5% is voor de aangemelde ondernemers.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn bedrage als er snel een schikking met de bank getroffen kan worden?
Wat van het budget overblijft wordt aan deelnemers geretourneerd. Stichting Shureluck ontvangt alleen bij succes een vergoeding.
Wat als er minder dan 2.500 ondernemers zich aanmelden?
We verwachten dat de bank zich maximaal zal verzetten. Halverwege de procedure op moeten houden wegens gebrek aan middelen proberen we te voorkomen. 2.500 boze ondernemers maken echt indruk op de directieleden van de bank. Maar met minimaal 500 ondernemers kunnen we, en gaan we, de procedure starten. En dat aantal komt snel in beeld.
Hoe weet ik dat Stichting Shureluck mijn bijdrage ook echt gebruikt voor de procedure?
Een nog te selecteren notaris zal worden gevraagd een oogje in het zeil te houden voor wat betreft de inkomsten en uitgaven op de rekening van de Stichting. Ook zullen we een Raad van Advies installeren waarmee we zullen overleggen over de te nemen acties in de procedure….en Kassa zal regelmatig bij ons informeren naar de stand van zaken.
Shureluck | Copyright ©2019 | All Rights Reserved
Disclaimer: “Hoewel wij onze uiterste best voor u zullen doen kunnen wij namens u de bank alleen verzoeken de onverschuldigd betaalde rente aan u terug te betalen. Het is geen garantie dat de bank dit direct zal doen. Er zal onderhandeld moeten worden waarbij de uitkomst van tevoren niet vast staat. U kunt derhalve geen rechten onttrekken aan deze reclame uiting. Het is een vrijblijvend aanbod om tot uitwisseling van informatie te komen. Het voeren van een gerechtelijke procedure maakt geen onderdeel uit van de Rente Check”

Achter ‘t Zand 15
4103 XM Culemborg


T: 06-20435823
M: welcome@shureluck.nl

Disclaimer: “Hoewel wij onze uiterste best voor u zullen doen kunnen wij namens u de bank alleen verzoeken de onverschuldigd betaalde rente aan u terug te betalen. Het is geen garantie dat de bank dit direct zal doen. Er zal onderhandeld moeten worden waarbij de uitkomst van tevoren niet vast staat. U kunt derhalve geen rechten onttrekken aan deze reclame uiting. Het is een vrijblijvend aanbod om tot uitwisseling van informatie te komen.”