• Tel: +31 6 204 358 23 - welcome@shureluck.nl - Stichting Shureluck
  • Tel:  +31 6 204 358 23 - Stichting Shureluck 
Wat als...
u ontdekt dat de bank u €10.000+ verschuldigd is... 
Ook de bank maakt fouten. Hierdoor had ik jarenlang te veel rente betaald. Rente die ik met de juiste kennis terug kon vragen... Hierdoor werd ik geinspireerd andere ondernemers en particulieren in dezelfde situatie te helpen hun geld terug te vragen. Doe de online rente check en ontdek of u in aanmerking komt.
Heeft u een rekening-courantkrediet?
Ja
Nee
Beantwoord deze korte 30-seconden vragenlijst en ontdek of u waarschijnlijk te veel rente heeft betaald.
Launch
Your Product
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate id quam harum ducimus cupiditate similique quisquam et deserunt, recusandae.
we will not spam or rent your information
 doe de rente check 91% van het nederlandse mkb betaalde waarschijnlijk te veel rente op hun rekening-courantkrediet - Hetzelfde geldt voor particulieren.
has been featured in:
10 jaar lang
te veel rente betaald
Hallo, mijn naam is Frank Jansen. Oprichter en voorzitter van Stichting Shureluck. Ik ben van oorsprong jurist financieel recht en al 25 jaar actief in de financiële sector. 

Een half jaar geleden keek ik vol verbazing naar de bereidstellingsprovisie die de bank mij voorschotelde. 

Normaal controleerde ik de kosten van de bank niet heel erg. Maar aangezien dit bedrag ineens buitensporig hoog was ging ik het toch even uitzoeken... 

Hadden ze echt meer dan 100 keer meer gerekend dan nodig?

Na moeizaam contact met de bank bleek dat er gek genoeg een "kleine fout" was gemaakt. Hierdoor hoefde ik dit bedrag uiteindelijk niet te betalen. 

Maar wat als het mij niet was opgevallen? Wat als ze nog meer fouten maken?

Met deze vragen in mijn hoofd verdiepte ik mij verder in hoe de bank ook de kredietrente en andere kosten berekend.
Frank Jansen.
Al 7+ jaar jurist financieel recht. Kennis van de financiële sector, de banken wereld en een goed gevoel voor rechtvaardigheid. 

Vandaag de dag ben ik voorzitter van Stiching Shureluck. Shureluck helpt de 91% van de MKB'ers in Nederland die sinds 2008 waarschijnlijk te veel rente betaalden.
"Ik had 5% te veel rente voor mijn rekening-courantkrediet betaald. Niet slechts een keer, maar 10 jaar lang!"
Rente Rekening Courant
Uw variabele rente bestaat uit:
  • 1 maands Euribortarief: In 2008 was dit +5.4% en in 2019 slechts -0,368%. Een verschil van 5,8%!
  • Opslag: deze varieert aan de hand van uw risico profiel
Het euribortarief lijkt door banken na 2008 niet, of niet volledig, aan hun klanten doorgegeven.
FOUTEN MAKEN
OOK DE BANK DOET HET
Als ondernemer houdt ik goed in de gaten waar mijn geld heen gaat en of de facturen van mijn leveranciers wel kloppen. Toch controleerde ik nooit de kosten die de bank mij rekende. Want een bank zal zulke fouten wel niet maken, dacht ik.

Maar dit keer had ik ontdekt dat banken wel fouten maken. Ik, als jurist financieel recht, werd hierdoor geprikkeld om ook andere bank kosten te controleren. Hierdoor deed ik opnieuw een ontdekking...

De bank had het afgelopen kwartaal de rente over mijn rekening courant verkeerd berekend. Hierdoor had ik veel meer betaald dan nodig.

Ik ontdekte dat dit kwam doordat het Euribortarief dat voor alle Europese banken maandelijks wordt vast gesteld niet goed was doorberekend. Dit tarief kan door de jaren flink variëren en staat al jaren op een all-time dieptepunt, wat positief is voor rekening courant houders (als dit wel netjes werd doorberekend). 

Het gebruikte Euribortarief bleek uit 2008 te zijn, van voor de crisis, toen dit tarief meer dan 5% hoger was.. Hierdoor betaalde ik meer dan 5% teveel rente.

Vervolgens ontdekte ik dat dit niet de enige keer was dat ik te veel rente had betaald. De bank rekende namelijk al 10 jaar lang te veel rente over mijn rekening courant krediet! Dit betekende dat ik onterecht heel erg veel geld te veel had betaald...

Maar ik ben niet het enige slachtoffer. Afgelopen jaren hebben alle grote banken rechtszaken verloren waarin het niet volledig doorgeven van het juiste Euribor tarief centraal stond. Ook Kifid, het financiële klachteninstituut voor particulieren, is nu dezelfde mening toegedaan: banken mogen zich niet verrijken ten nadele van hun klanten. Hierdoor ontving een particuliere klant €34.000 terug aan onverschuldigd betaalde rente!

Vanuit Stiching Shureluck onderhandelen wij nu direct met de banken. Wij beoordelen of er sprake is van onredelijke, of niet goed toegepaste, bankvoorwaarden. Als die er zijn doet u net zoals ik: eis de onverschuldigd betaalde rente terug.
"..een particuliere klant met een rekning-courantkrediet van voor 2009 betaalde €34.000 teveel en kreeg dit bedrag terug! Voor ondernemers kan dit bedrag zo maar hoger zijn.."
Samen
Staan we sterk
Dit is waarom Stichting Shureluck is ontstaan. Via de stichting helpen wij nu ondernemers en particulieren hun te veel betaalde rente terug te vragen bij de bank.

Het koste mij ooit veel tijd om alles precies uit te zoeken en nog meer tijd voordat ik wist hoe ik contact met de bank kon krijgen. 

Gaandeweg leerde ik dat je als individu soms niet sterk genoeg staat tegenover een bank. Hierdoor kunnen we via Stichting Shureluck namens alle leden tegelijk een claim indienen. Via deze "massa-claim" staan wij veel sterker dan dat u als individu staat. 

Meldt u daarom nu aan voor Stichting Shureluck zodat we samen als een groep een vuist kunnen maken en als collectief terug kunnen claimen wat van ons is. 
  •  Rente Check: alle nieuwe leden ontvangen een rente check waarin u ontdekt of, en hoeveel rente u teveel heeft betaald over de afgelopen jaren.
  • Contact en ervaring bank: wij hebben ervaring met banken, weten waar we aan moeten kloppen en wat we moeten zeggen.
  • Samen staan we sterk: Wij zullen in grote getallen massa-claims indienen voor alle leden van de stichting bij de bank. Doordat we als groep staan hebben we meer macht en kunnen we meer bereiken. 
  •  Collectief Onderhandelen: De bank zal willen onderhandelen over het bedrag dat ze u terug willen geven. Wij weten precies waar we wel en niet recht op hebben en kunnen meer druk uitoefenen doordat we als collectief handelen.
In inschrijfkosten voor de stichting zijn eenmalig €150. De massa-claims gaan op no cure-no pay basis met een 12.50% succesfee

Eerst kunt u via de online Rente Check zien of u net zoals 91% van de andere MKB'ers teveel heeft betaald. Vervolgens zullen wij als voor iedereen die zich aanmeldt een massa-claim indienen. Doordat wij als groep sterker staan heeft dit vele voordelen voor de onderhandelingen en het proces. Indien de claim succesvol blijkt zullen wij een vergoeding van 12.5% over het terug te ontvangen bedrag vragen. Als blijkt dat u niks terug krijgt dan zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

Dus klik op de knop hieronder om de Online Rente Check te doen. Als blijkt dat u waarschijnlijk teveel rente heeft betaald kunt u zich via een beveiligd formulier aanmelden voor Stichting Shureluck.
Voor die gene die zich al op hebben gegeven. Wij nemen binnen 24 uur contact op om te bespreken hoe de situatie er voor u uitziet en een inschatting te geven van wat u kunt verwachten.
Shureluck | Copyright ©2019 | All Rights Reserved
Disclaimer: “Hoewel wij onze uiterste best voor u zullen doen kunnen wij namens u de bank alleen verzoeken de onverschuldigd betaalde rente aan u terug te betalen. Het is geen garantie dat de bank dit direct zal doen. Er zal onderhandeld moeten worden waarbij de uitkomst van tevoren niet vast staat. U kunt derhalve geen rechten onttrekken aan deze reclame uiting. Het is een vrijblijvend aanbod om tot uitwisseling van informatie te komen. Het voeren van een gerechtelijke procedure maakt geen onderdeel uit van de Rente Check”